معنی و ترجمه کلمه شراب سیب به انگلیسی شراب سیب یعنی چه

شراب سیب

cider

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها