معنی و ترجمه کلمه شرارت به انگلیسی شرارت یعنی چه

شرارت

depravity
felony
illness
iniquity
irreligion
malevolence
malfeasance
mischief
villainy
vitiosity
wickedness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها