معنی و ترجمه کلمه شراع الحنک به انگلیسی شراع الحنک یعنی چه

شراع الحنک

epiglottis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها