معنی و ترجمه کلمه شرح مذاکرات به انگلیسی شرح مذاکرات یعنی چه

شرح مذاکرات

proceedings
transactions

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها