معنی و ترجمه کلمه شرح وقایع تاریخى گذشته بر مبناى اطلاعات زمین شناسى به انگلیسی شرح وقایع تاریخى گذشته بر مبناى اطلاعات زمین شناسى یعنی چه

شرح وقایع تاریخى گذشته بر مبناى اطلاعات زمین شناسى

geochronology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها