معنی و ترجمه کلمه شرشر به انگلیسی شرشر یعنی چه

شرشر

freshet
gurgle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها