معنی و ترجمه کلمه شرط قبلى به انگلیسی شرط قبلى یعنی چه

شرط قبلى

preconidtion
prerequisite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها