معنی و ترجمه کلمه شروع به رشد کردن به انگلیسی شروع به رشد کردن یعنی چه

شروع به رشد کردن

burgeon
germinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها