معنی و ترجمه کلمه شروع به انگلیسی شروع یعنی چه

شروع

alpha
beginning
inception
onset
proem
resumption
start

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها