معنی و ترجمه کلمه شرکاء به انگلیسی شرکاء یعنی چه

شرکاء

partnership


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها