معنی و ترجمه کلمه شرکت کننده در پرتاب وزنه به انگلیسی شرکت کننده در پرتاب وزنه یعنی چه

شرکت کننده در پرتاب وزنه

shot putter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها