معنی و ترجمه کلمه شریان بند به انگلیسی شریان بند یعنی چه

شریان بند

garotte
garrote
ligature
tourniquet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها