معنی و ترجمه کلمه شریک فتنه به انگلیسی شریک فتنه یعنی چه

شریک فتنه

conspirator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها