معنی و ترجمه کلمه ششدانگ به انگلیسی ششدانگ یعنی چه

ششدانگ

soprano

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها