معنی و ترجمه کلمه شعار نویسى کردن به انگلیسی شعار نویسى کردن یعنی چه

شعار نویسى کردن

sloganeer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها