معنی و ترجمه کلمه شعاع حامل به انگلیسی شعاع حامل یعنی چه

شعاع حامل

vector
vectorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها