معنی و ترجمه کلمه شعاع خمیدگى به انگلیسی شعاع خمیدگى یعنی چه

شعاع خمیدگى

radius of curvatupe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها