معنی و ترجمه کلمه شعاع سنج به انگلیسی شعاع سنج یعنی چه

شعاع سنج

radiometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها