معنی و ترجمه کلمه شعاع سنج به انگلیسی شعاع سنج یعنی چه

شعاع سنج

radiometer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها