معنی و ترجمه کلمه شعر آزاد و بى نظم و قاعده به انگلیسی شعر آزاد و بى نظم و قاعده یعنی چه

شعر آزاد و بى نظم و قاعده

free verse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها