معنی و ترجمه کلمه شعر بزمى به انگلیسی شعر بزمى یعنی چه

شعر بزمى

anacreontic
madrigal
pindaric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها