معنی و ترجمه کلمه شعر غیر مسجع پنج بندى به انگلیسی شعر غیر مسجع پنج بندى یعنی چه

شعر غیر مسجع پنج بندى

limerick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها