معنی و ترجمه کلمه شفافى به انگلیسی شفافى یعنی چه

شفافى

diaphaneity
lucency
perspicuity


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها