معنی و ترجمه کلمه شفاف بودن به انگلیسی شفاف بودن یعنی چه

شفاف بودن

lucidity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها