معنی و ترجمه کلمه شفا یافتنى به انگلیسی شفا یافتنى یعنی چه

شفا یافتنى

curability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها