معنی و ترجمه کلمه شلوار کوتاهى که تانیمه ران مى رسیده به انگلیسی شلوار کوتاهى که تانیمه ران مى رسیده یعنی چه

شلوار کوتاهى که تانیمه ران مى رسیده

trunk hose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها