معنی و ترجمه کلمه شلوار کوتاه بچگانه که به بالا تنه لباسش تکمه مى شود به انگلیسی شلوار کوتاه بچگانه که به بالا تنه لباسش تکمه مى شود یعنی چه

شلوار کوتاه بچگانه که به بالا تنه لباسش تکمه مى شود

pantywaist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها