معنی و ترجمه کلمه شل کردن یا شدن به انگلیسی شل کردن یا شدن یعنی چه

شل کردن یا شدن

slacken
unclench
unclinch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها