معنی و ترجمه کلمه شمارش تعداد گویچه هاى خون در حجم معینى به انگلیسی شمارش تعداد گویچه هاى خون در حجم معینى یعنی چه

شمارش تعداد گویچه هاى خون در حجم معینى

blood count

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها