معنی و ترجمه کلمه شماره حکم به انگلیسی شماره حکم یعنی چه

شماره حکم

statement number

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها