معنی و ترجمه کلمه شماره به انگلیسی شماره یعنی چه

شماره

issue
number
numeral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها