معنی و ترجمه کلمه شمایل شناسى به انگلیسی شمایل شناسى یعنی چه

شمایل شناسى

iconology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها