معنی و ترجمه کلمه شمع دان چند شاخه به انگلیسی شمع دان چند شاخه یعنی چه

شمع دان چند شاخه

candelabrum
chandelier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها