معنی و ترجمه کلمه شمول به انگلیسی شمول یعنی چه

شمول

coverage
inclusion
incurrence
liability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها