معنی و ترجمه کلمه شناختنى به انگلیسی شناختنى یعنی چه

شناختنى

recognizable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها