معنی و ترجمه کلمه شناعت به انگلیسی شناعت یعنی چه

شناعت

bawdiness
enormity
flagrance
flagrancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها