معنی و ترجمه کلمه شناورى به انگلیسی شناورى یعنی چه

شناورى

buoyancy
floatage
floatation
floating
flotation
levitation
natation
swim
wafta

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها