معنی و ترجمه کلمه شناور شدن به انگلیسی شناور شدن یعنی چه

شناور شدن

float
levitate
swim

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها