معنی و ترجمه کلمه شنجرف به انگلیسی شنجرف یعنی چه

شنجرف

cinnabar
vermilion
vermillion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها