معنی و ترجمه کلمه شنوایى به انگلیسی شنوایى یعنی چه

شنوایى

audition
ear
hearing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها