معنی و ترجمه کلمه شنودگان به انگلیسی شنودگان یعنی چه

شنودگان

audience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها