معنی و ترجمه کلمه شن دار به انگلیسی شن دار یعنی چه

شن دار

gravel
gritty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها