معنی و ترجمه کلمه شن کرانه دریا به انگلیسی شن کرانه دریا یعنی چه

شن کرانه دریا

sand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها