معنی و ترجمه کلمه شهادت پذیر به انگلیسی شهادت پذیر یعنی چه

شهادت پذیر

testable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها