معنی و ترجمه کلمه شهادت به انگلیسی شهادت یعنی چه

شهادت

attestation
certification
evidence
martyrdom
martyry
testimonial
testimony
testis
witness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها