معنی و ترجمه کلمه شهرنشین آزاد به انگلیسی شهرنشین آزاد یعنی چه

شهرنشین آزاد

freeman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها