معنی و ترجمه کلمه شهر بسیار بزرگ به انگلیسی شهر بسیار بزرگ یعنی چه

شهر بسیار بزرگ

megalopolis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها