معنی و ترجمه کلمه شهر کارتاژ قدیم به انگلیسی شهر کارتاژ قدیم یعنی چه

شهر کارتاژ قدیم

carthage

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها