معنی و ترجمه کلمه شهوت انگیز به انگلیسی شهوت انگیز یعنی چه

شهوت انگیز

lascivious
luscious
lusty
obscene
sexy
voluptuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها