معنی و ترجمه کلمه شهیق به انگلیسی شهیق یعنی چه

شهیق

air
aspiration
inhalation
inspiration
snuff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها