معنی و ترجمه کلمه شوخى آمیز به انگلیسی شوخى آمیز یعنی چه

شوخى آمیز

fun
humorous
jocose
jocular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها